Kezdőlap

Már lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztödíjra

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. Letölthető pályázati […]

0 comments

Ciklusbeszámoló

Kedves Nyimiek! Itt az idő, hogy számot vessünk a 2014 – 2019 közötti önkormányzati ciklus tapasztalatairól. De mindenekelőtt, szeretném megköszönni magam és a képviselő- testület tagjai nevében először is a bizalmat, másodsorban pedig az elmúlt öt év erkölcsi és sokszor, a közös fizikai munkában megnyilvánuló támogatását a falu lakosságának. Magam részéről, az elmúlt öt év […]

0 comments

Települési támogatások megállapítása

Nyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. július 16. napján megtartott ülésén módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújthat. Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja: […]

0 comments

Akikre büszkék vagyunk!

A 2019. évi XX. Nyimi Falunapon Nyim Község Képviselő-testülete nevében Pistár Péter polgármester és Budainé Vajk Ildikó jegyző asszony „Nyim Község Díszpolgára” kitüntetést adott át Ébellai Albertnek és Potzta Bélának. Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (V.29.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) pontja értelmében. Ez a kitüntetés azon személyek életútjának elismeréseként adományozható, akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül […]

0 comments

Értesítés óvodai zárva-tartásról

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 08.21 től 08.30-ig terjedő időszakban zárva tart. A szünet előtti utolsó nap augusztus 16. A szünet utáni első nap pedig szeptember 2. A két időpont között a óvodai konyha sem üzemel.

0 comments

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-i ülésén megalkotta a 2019. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét. A rendelet értelmében a kérelmeket 2019. október 07. napjától 2019. november 8. napjáig lehet benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre […]

0 comments

Tájékoztatás az önkormányzati választásokról

2019. október 13-án polgármestert, új képviselő-testületet, és a megyei közgyűlés képviselő-testületét választjuk meg. A települési képviselő-jelöltek listáját, és a sorsolás szerinti, szavazólapon megjelenő sorrendjüket az újság más részén olvashatják. A választásokkal kapcsolatban néhány fontos információt szeretnék Önökkel megosztani. A választás reggel 6-tól este 7 óráig tart. Szavazni csak érvényes, nem lejárt személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (régi […]

0 comments

A nyimi Patkófa is a somogyi 7 csoda része

Lezárult a szavazás a „Megye 7 Csodája” című Somogyi Hírlap által szervezett nyereményjátékra, amelyre nagyon sokan voksoltak. A Nyim és Ságvár között található Patkófa – sok olvasó szerint a megye hét csodájának egyike – a ranglistán az 5. helyre jutott! A betyárfa a dombtetőn, a szántóföld közepén áll magányosan, közel 200 éve már. A matuzsálemi […]

0 comments

Önkormányzati segítség az óvodásoknak, iskolásoknak

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévkezdés terheinek megkönnyítése érdekében a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodások,általános iskolások, középiskolai nappali tagozatos tanulók, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére gyermekenként, illetve hallgatónként 20.000.- Forint tényleges tanévkezdési támogatást nyújt. A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított formanyomtatványon lehet benyújtani 2019. szeptember 30. napjáig.  Az óvoda- és iskolakezdési támogatás felhasználását NEM KELL […]

0 comments

Hőségriasztás lépett érvénybe!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ másodfokú hőségriasztást adott ki 2019. augusztus 10-én (szombat) 00 órától, 2019. augusztus 12. (hétfő) 24.00 óráig, melyet indokolt esetben meg is hosszabbíthat! Az országos tisztifőorvos felhívja a figyelmet, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott alkoholmentes! folyadékbevitelre. A szabadban tartózkodók lehetőség szerint keressenek árnyékos helyet, 11.00- 15.00 óra közötti időszakban […]

0 comments