Kezdőlap

Megnyitotta kapuit a Castrum-ház

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Ságvári Református Egyházközség, Castrum Református Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény néven, fogyatékkal élők ellátását biztosító, nappali szociális intézményt alapított. Sajnálatos módon országszerte sok család érintett a témában, ők azok, akik mindent megtesznek fogyatékkal élő családtagjaikért. Szeretnék, amíg csak lehet, maguk gondoskodni róluk otthonukban. Azonban ennek időről-időre, objektív akadályai vannak. Az […]

0 comments

Elkezdődött a térfigyelő kamera rendszer telepítése

Térfigyelő kamerákkal a jövőnk védelméért.  Mint már korábban is beszámoltunk róla, a Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület jóvoltából, újabb pályázati forrás érkezett településünkre. A pályázat célja a közterületeink védelme, az elért eredmények megóvása az által, hogy térfigyelő kamerák figyelik majd a köztereinket. ez egyben biztonságos is nyújt az itt élők számára, és megakadályozza, hogy olyan […]

0 comments

Idősek napja Nyimben

Szépkorúakat köszöntött az   Önkormányzat ebben az évben is október 1.-én. A fiatalabb asszonyok sütöttek főztek, hogy egy korai vacsorával vendégeljük meg az idősebb- tapasztaltabb- mélyebbre látó nyimi lakosokat. Polgármester Úr köszöntötte a vendégeket, majd volt zene, nótaszó, Sipos Tibor-, valamint tánc is a Siófoki Hagyományőrző Tánccsoport jóvoltából. Igazán jó kis hangulatú este kerekedett. Köszönjük a […]

0 comments

November 03-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2022. (IX. 26.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.   Pályázati kiírás az alábbi linkeken olvasható: “A” típusú pályázat “B” típusú pályázat  

0 comments

Elindul a Virágos Nyim program

A település és környezetszépítő versenyben való nevezés kapcsán a közterületek szépítését is elkezdjük, amihez várjuk lelkes önkéntesek jelentkezését. November 12-én közös faültetést tervezünk, amely napon a parkjainkba, közterületeinkre szeretnénk díszfákat telepíteni. A fát Nyim Község Önkormányzata biztosítja, és dolgos kezeket várunk, akik segítenek az ültetésben. Ugyanezen a napon növénybörzét tartunk a játszótérnél, segítve ezzel a magáningatlanok […]

0 comments

Jó hangulatban telt a szüreti mulatság

Ezen esztendő októberének harmadik szombatján szüreti bált rendeztek a Kultúrházban. A mulatozás már délután elkezdődött az elmaradhatatlan szüreti felvonuláson, ahol a falu vállalkozó kedvű apraja és nagyja is képviseltette magát. A Kisbírónk sem tétlenkedett (így nagybetűvel, mert ezt a szerepet évről évre egy ember ölti magára). Röviden, tömören és velősen összegezte az év történéseit településünkön. […]

0 comments

Közösségi faültetést és növénybörzét szervezünk

Ahogy a korábban már jeleztük, november 12-én közösségi faültetést tervezünk, és ehhez számítunk a településünk lakosainak segítségére. Gyülekező: reggel 8.00 órakor a Fő utca 65. szám előtt. Ez alkalomból a parkjainkba, közterületeinkre szeretnénk több, mint 30 díszfát telepíteni. A fákat Nyim Község Önkormányzata biztosítja, szeretettel várunk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten vegyen részt e közös cél megvalósításában. […]

0 comments

Hirdetmény rendeletmódosításról

Tájékoztatom Nyim község lakosságát, ingatlantulajdonosait, civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteit, valamint a településen működő egyházakat, mint partnereket, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) korm.rendelet alapján Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2022. (VIII. 3.) határozatával kezdeményezte hatályos településrendezési eszközeinek módosítását – a Nyim község helyi építési szabályozásáról szóló 15/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét, valamint a településkép […]

0 comments

Október 31-ig igényelhető a szociális tűzifa

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 26-i ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletét. A fenti rendelet értelmében az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatás (tűzifát biztosításának) feltételei az alábbiakban olvashatók: Tájékoztatás szociális tűzifa igénylésének feltételeiről A kérelemnyomtatvány ide kattintva letölthető.

0 comments

Számba veszik a népességet

október 01-november 28. között zajlik Magyarországon a népszámlálás, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjanak Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlálás időtartama: október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem […]

0 comments