Egyházi hírek

Reformáció 500 zenében

A protestáns egyházak idén ünneplik a reformáció 500. évfordulóját.

Luther Márton ágoston- rendi szerzetes, professzor 1517 október 31-én tette közzé- vagy szögezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára- 95 tételből álló vitairatát. Ettől számítjuk az egyházi megújulás időpontját, aminek- többek között- az evangélikus és a református egyház létrejöttét is köszönhetjük.

A jeles évfordulóra a nyimi reformátusok is megemlékeztek 2017. július 14-én pénteken, a nyimi református templomban.

Immár hagyomány, hogy a szentendrei Kecskés együttes júliusban egy mini-koncert sorozatot tart Nyimben, Ságváron, Balatonkilitin, Lantos Kecskés András Érdemes Művész vezetésével. A koncert sorozat idei témája a reformáció magyarországi megjelenésének, térhódításának időszaka volt.

A megtelt nyimi templomban nagytiszteletű Bozsoki-Sólyom János köszöntötte az együttest, és a megjelenteket, közöttük is Nyim község polgármesterét és családját.

Ezt követte egy kis bevezető előadás, amely a reformáció európai kezdeteit, legnagyobb alakjait mutatta be.

Az előadás során L. Kecskés András szakavatott kalauzolásában ismerhettük meg a 16. század három részre szakadt Magyarországát, annak társadalmát, kultúráját, énekköltészetét, muzsikáját, és a reformáció által létrehozott szellemi értékeket. Művésztársai- a zeneszámok között- bemutatták hangszereiket, elmesélték azok történetét. Az együttes a közönséget is megénekeltette Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm… című műve előadása során.

Jó hangulatú, családias, magas színvonalú koncert résztvevője lehetett a megjelent közönség.

Többszöri ráadás muzsika után a tiszteletes úr köszönte meg az előadóknak a koncertet, a közönségnek a részvételt és a felajánlásokat a vendéglátáshoz.

Felhívta a figyelmet, hogy a zenekart hanghordozókon haza lehet vinni, ezzel is támogatva a kulturális missziójukat. Szeretettel hívott mindenkit a szombati kiliti és a vasárnapi ságvári koncertre is.

Ezt követően szeretetvendégség zárta az alkalmat.                                                                                                                 

 Az eseményről készült képgaléria a linkre kattintva tekinthető meg:

https://photos.app.goo.gl/FtkHMe5oGc3yisW73


Ökumenikus Imahét 2017

A képgaléria itt tekinthető meg.


Katolikus bál beszámoló

2017. február 4-én újra megrendezésre került hagyományos egyházközségi katolikus bálunk, ezúttal a siófoki Piroska Csárdában. Az ünnepi estet Dr. Gárdonyi Máté kiliti plébános és Vörös Péter siófoki káplán nyitotta meg, a bál házigazdája Csötönyi Anikó volt.

Az élőzenét a Riviera Cafe zenekar szolgáltatta. Felléptek: “Soós Fiúk” családi fúvós együttes, Pistár Janka népdalénekes, és a C&M Dance Studio táncosai.

Az est jótékonysági bevételeit a dél-alföldi hittanos gyerekek balatoni táboroztatására fogjuk fordítani. Köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy jelenlétükkel támogatták egyházközségi célunkat, köszönjük az adományozóknak a felajánlásokat és a szervezők áldozatos munkáját!

A képgaléria itt megtekinthető!


Advent

Az advent a keresztény világ egyik különösen fontos ünnepe: a karácsonyi ünnepkör kezdete. A Gergely-naptár szerint december 25-ét megelőző negyedik vasárnappal – más definíció szerint a Szent András napjához (november 30-hoz) legközelebb eső vasárnappal – kezdődik, és karácsonyig tart. Az advent első vasárnapja egyben az egyházi év kezdetét is jelzi. Mint egyházi ünnep története egészen a 4.–6. századig nyúlik vissza. Ebben az időben a vallásos keresztények a karácsonyra szigorú böjttel készültek fel, de e böjti időszak hossza még sokáig nem volt pontosan meghatározva. Az advent vasárnapjainak számát utóbb, a 11. században VII. Gergely pápa határozta meg, így pontosan kijelölve az ünnep időtartamát.

Az elnevezés a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami azt jelenti: az Úr eljövetele. A Jézus születésének ünnepére, azaz karácsonyra való készülődés mindvégig a megtisztulás jegyében zajlik. A római katolikus templomok oltára advent ideje alatt dísztelen, az orgona pedig kizárólag a zsoltárok kísérése céljából szólal meg.  Az ünnep liturgikus színe a lila, de a harmadik vasárnapon – az örömvasárnapon – megjelenik a rózsaszín. Az advent hétköznapjain sokfelé hajnali miséket (rorate) tartanak, amelyek Szűz Mária tisztelete és a Jézus születésére való várakozás jegyében zajlanak.

Az Advent a karácsony várásán túl jelenti számunkra a Jézus második eljövetelére való készületet is. A végső napra való készület éppúgy megköveteli tőlünk a rendes, becsületes életet, mint a karácsonykor földre szállt Isten jelenléte. Jézus második eljövetelével eldől végső, örök sorunk, mely komoly bűnbánatra és önvizsgálatra kell, hogy sarkalljon minket.

 2016-ban november 27-ére esik advent első vasárnapja.

 Ez alkalomból az adventi-ünnepkörhöz kapcsolódóan az alábbi egyházi programokra várjuk az érdeklődőket Nyimben:

  1. november 27.-én: 9.00 órai kezdettel: Katolikus szentmise
  2. november 27.-én: 14.00 órai kezdettel: Gyertyagyújtás és ünnepi istentisztelet a református templomban

 “A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa vagyon. Először, midőn testben megjelent. Másodszor, midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti. Harmadszor, midőn halála óráján elmegyen az emberhez, és negyedszer, midőn eljön ítéletre…”


Egyházi ünnepi alkalmak a közeljövőben:

Idén kezdődik a reformáció 500. évfordulóját megünneplő eseménysorozat, melynek neve:

Reformáció 500

Térségünkben több rendezvény is lesz, ahová a nyimi híveket – és nemcsak hívőket – szeretettel várják.

-A Balatonkiliti Református Gyülekezet 2 napos konferenciát tart a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére.

Október 29-én, szombaton 10:00-tól dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyar Református Egyház Zsinatának világi elnöke, egyháztörténész tart előadást, a kiliti református templomban, melyet a Közösségi Házban szeretetvendégség követ.

Másnap október 30-án, vasárnap 15:00-tól pedig dr. Gárdonyi Máté római katolikus plébános, a Veszprémi Hittudományi Főiskola tanára lesz előadó, a Közösségi Házban.

A Balatonszabadi Református Gyülekezet szeretettel hív és vár mindenkit október 31-én hétfőn, 17 órakor, a Reformáció Emléknapja alkalmából tartandó úrvacsorás istentiszteletre, – melyen a Dél-Balatoni Református Régió lelkipásztorai végzik a liturgikus szolgálatot – a balatonszabadi református templomba.

Az ünnepi alkalmat fáklyás felvonulás követi, majd a Művelődési Házban szeretetvendégség zárja a programok sorát.

November 13-án– a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából – a ságvári Művelődési Házban, valamint a helyi általános iskola tornaszobájában rendhagyó istentiszteletre kerül sor. Közreműködnek (többek között) a térség fogyatékossággal élő fiataljai; lesz kézműves foglalkozás, filmvetítés; közös ebéd. Az egész napos rendezvény díjmentesen látogatható.

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hívnak és várnak!


A teremtés ünnepe

A magyar keresztény egyházak körében pár éve kezdett meggyökerezni az a nemzetközi kezdeményezés, hogy szeptember-október folyamán ökumenikus módon ünnepeljük meg a Teremtés Hetét, és fordítsunk fokozott figyelmet a teremtett világ védelmére.

Az időpontválasztáshoz a különböző keresztény (ortodox, katolikus, protestáns) hagyományok, de a környezetvédelmi mozgalmak is alapot adnak. Hazánkban szeptember utolsó és október első vasárnapja közötti időszak a közös ünneplés és közös cselekvés kiemelt időszaka.

Ebből az alkalomból  ökumenikus istentiszteleteket tartunk

Nyimben, Ságváron és Kilitin – az alábbiak szerint:

– szeptember 26-án, hétfőn 18:00-tól a kiliti református templomban;

– szeptember 28-án, szerdán 18:00-kor a nyimi református templomban;

– szeptember 30-án, 18:00- tól a ságvári református templomban találkozhatunk!

Szolgálattevők:

Bozsoki-Sólyom János református lelkipásztor;

Egri Béla baptista lelkipásztor;

Dr. Gárdonyi Máté római katolikus plébános;

Hunyadi László római katolikus hittanoktató-kántor;

Lampért Gábor evangélikus lelkipásztor.

 Bővebb információ: www.teremtesunnepe.hu


Államalapító Szent István ünnepe

DSCF4047I. (Szent) István, születési nevén Vajk az utolsó magyar nagyfejedelem és az első magyar király. A keresztény magyar állam megteremtője, az egyik első magyar katolikus szent, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakja.

Az 1824-ben épült nyimi római katolikus templom Pünkösdkor újraszentelt oltárképe az első magyar királyunkat ábrázolja, amint koronáját felajánlja Szűz Máriának. Nekünk, magyaroknak azért fontos ez a jelenet, mert a korona az országot és a népet jelképezi és a Szűzanyát Magyarország patrónájaként tiszteljük, a nyimi katolikusok pedig arra büszkék, hogy a falu védőszentje az államalapító Szent István király.

Ezen jeles ünnep alkalmából augusztus 20-án szombaton 9.00 órától Ünnepi Szentmise vette kezdetét, zárásként pedig kenyérszentelésre került sor a nyimi római katolikus templomban.

 

A megszegett kenyeret a résztvevők a szentmise után elfogyasztották.


Időutazás zenével

Idén is sor került a szentendrei Kecskés együttes mini-koncertsorozatára július 29-31. között.

kecskes_egyuttesAz L. Kecskés András érdemes művész vezette zenekar – Urbanetz- Víg Margit hegedűművésszel kiegészülve – a magyar régmúltat igyekezett e három estén át közelebb hozni a közönség számára. A zeneszámok előtt érdekes és hasznos információk birtokába juthatott a nagyérdemű; a művészek bemutatták hangszereiket, szóltak azok kialakulásáról, fejlődés- és használat történetéről. Ismertették az előadott művek történelmi hátterét, létrejöttük körülményeit. A koncertek tematikusak, ebben az évben a 16-18. század magyar zeneművészete, irodalma került terítékre, fókuszban a kuruc korral. Az első előadás a nyimi református templomban volt, július 29-én, pénteken, ahol az 1500-1600-as évek világát idézték meg. Bozsoki-Sólyom János tiszteletes úr köszöntötte a megjelenteket és mutatta be a régizene együttest. Ezt követően Dancs Ferenc gondnok gondolatai hangzottak el, mellyel a korszakról adott rövid ismertetőt; kiemelve, hogy a koncert napja nemcsak azért ünnep, mert ismét hallható élőben a Kecskés együttes muzsikája, hanem azért is, mert idén egybeesik I. (Szent) László király égi születésnapjával, aki 1095-ben, 921 éve ezen a napon hunyt el. Majd a zenéé lett a főszerep a bő egyórás előadáson.

Másnap, szombaton, a ságvári református templomban folytatódott az időutazás, ahol a Nyimben megismert történelmi korszak magyar nyelvű protestáns egyházi ének- és zenekultúrája került sorra. A sorozat vasárnapi záróeseményének, a balatonkiliti református templom adott otthont, témája pedig a Zrínyiek és Rákócziak, illetve a kuruc kor volt.

            Dancs Ferenc gyülekezeti gondnok


Napközis hittantábor Kilitin

Idén új programmal bővült a Szent Kilit Katolikus Plébánia élete, elkezdtük helyi, kisebbeknek szóló napközis táborunkat Kilitin, a Galerius Vendégházban.

A négy napos tábor alatt igyekeztünk vidám, színes programokkal foglalkoztatni diákjainkat, ugyanakkor a témáinkhoz kapcsolódó tanítások tudást és vallásos szemléletet is adtak a nyárra hittanosainknak.

Az irgalmasság évéhez kapcsolódva négy fontos példabeszéd mélyítette el bennünk a fontos isteni erényt: elveszett  bárány, talentumokról szóló példabeszéd, irgalmas szamaritánus története és a tékozló fiú példázata. Elsétáltunk a Sió partjára, meglátogattuk a Máltai Szeretetszolgálat gondozásában élő idős testvéreinket, túráztunk Ságvár környékén, kutyás bemutatóval szórakoztattak bennünket, s még a közös fagyizás is belefért időnkbe. Köszönjük a bizalmat, a sok támogatást, jövőre találkozunk!

Hunyadi László Hitoktató Szent Kilit Katolikus Plébánia


Családi nap

csaladi_nap_reformatus2016. Június 11-én szombat reggel a Kiliti Református Közösségi Ház előtt gyülekezők együtt indultak neki (a mintegy fél esztendeje átadásra került) kerékpárúton, Ságvár irányába. A református parókia udvarán frissítőkkel fogadták a hívek az útról érkezőket. A református templom megtekintését követően ismét nyeregbe pattantak, hogy a festői fekvésű Nyim községbe jussanak. A turisták a Faluház udvarán kissé megpihentek, majd a református templomi áhítattal vette kezdetét az akadályverseny.

A részvevőkből alkalmilag verbuválódott csapatoknak térkép segítségével kellett eljutniuk a falu utcáiban található állomáshelyekig, ahol különféle feladatokat kellett eredményesen megoldaniuk, úgymint: „állati rejtvények” (bibliai feladványok); „calvinci-kódfejtés” (Kálvin-puzzle; Kálvinnal kapcsolatos talányok); „keresem a szót…” (képzettársítás az előzőleg elrejtett, majd megtalált szavakkal); „éhes béka”, „halászat” és „mocsárjárás” (ügyességi játékok)… Az öt, egymással testvériesen versengő csapat közül a „Fiatalok” fantázianevű formáció tagjai kerültek ki győztesen a vetélkedőből. A közös bográcsos, kemencés ebéd után a Nyimi Lovas és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület elnöke, Csallós Krisztina és munkatársai fogadták a családi nap részvevőit, s biztosították a további felhőtlen kikapcsolódást. Alkonyattal indultak vissza a nagyberényi, ságvári, kiliti és siófoki kerékpározók – az idő és az időjárás Ura kegyelméből…

Bozsoki-Sólyom János


Oltárkép szentelés

Nyim római katolikus templomát 1824-ben építették, az oltárképet egy évvel később festette egy ismeretlen mester. A képen az első magyar királyt láthatjuk, amint koronáját felajánlja Szűz Máriának. Nekünk, magyaroknak azért fontos ez a jelenet, mert a korona az országot és a népet jelképezi és a Szűzanyát Magyarország patrónájaként tiszteljük, a nyimi katolikusok pedig arra büszkék, hogy a falu védőszentje az államalapító Szent István király.

Az oltárkép a klasszicizáló késő-barokk festészet visszafogott érzelmeket és elmélyült áhítatot tükröző darabja. Az elmúlt, majdnem kétszáz év alatt a festmény több helyen megsérült, koszolódott, eredeti szépségét felújítás által nyerhette vissza. A katolikus egyházközség megbízásából egy szakember végezte a restaurálást, amelynek munkadíját felajánlásból tudta fedezni az egyházközség. Ezúton is köszönjük mindenkinek a nagylelkű felajánlásokat, hiszen minden gyarapodás, ami a faluban történik, az a falunkat gyarapítja. A felújított oltárkép megáldása április 10-én egy olyan ünnep volt, amely nagyszerűen példázta Szent István Királyunk örökségét, azt sokszínű országot, amelyben élünk.

Az ünnepi liturgiát Görögkatolikus szertartás szerint végezte Bodogán László esperes paróchus, a pécsi Szórvány Egyházközség papja, az oltárképet pedig Dr Gárdonyi Máté Kiliti plébános atya áldotta meg. De az ünnepen köszönthettük a nyimi református gyülekezet lelkipásztorát Bozsoki Sólyom Jánost is. Együtt ünnepelhettünk mindannyian felekezeti hovatartozástól függetlenül, a liturgia után pedig a templomkertben agapé- szeretetlakoma várt mindenkire a helyiek jóvoltából.

Az oltárkép megszentelését követően az Ó Szent István dicsértessél kezdetű népdal csendült fel. A középkori eredetű moldvai csángó ének szorosan kapcsolódik az oltárképhez, hiszen Szent Istvánhoz, Magyarország fő oszlopához,  ahhoz a  csodatevő apostolhoz könyörög oltalomért, aki  “Boldogságos Szűzanyánknak, Mint magyarok asszonyának Feláldozta hazánkat, Szentelte koronánkat”.