Bemutatkozik az aljegyző

Posted on Updated on

Bemutatkozik dr. Cseh Balázs, a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője:

Köszöntöm a nyimi polgárokat, olvasókat! 1990-ben születtem Kaposváron, szüleim mezőgazdasággal foglalkoztak, és foglalkoznak mind a mai napig a Nyimhez hasonló kistelepülésen, Hajmáson.

Kaposváron nevelkedtem, ahol 2009-ben tettem sikeres érettségi vizsgát történelem szakos diákként a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban.

Az érettségit követően a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán folytattam tanulmányaimat, ahol 2014-ben szereztem meg jogi diplomámat dicsérettel, cum laude minősítéssel. Párhuzamosan folytattam katolikus teológiai tanulmányokat a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Egyetemi, főiskolai tanulmányaim alatt hosszabb időszakokat töltöttem külföldi tanulmányokkal. Így a szlovéniai Ljubljanában, a lengyel Opole városában és Bécsben tanultam 2-2 illetve 6 hónapot.

Az egyetemet követően Pécsett kezdtem el dolgozni az egyetem óraadó oktatójaként és több baranyai kistelepülés iskolájában, óvodájában hittantanárként. Egy iskolai félévet követően lehetőséget kaptam, hogy fél évet Törökországban töltsek, majd onnan a 2016. év elején visszatérve előbb rövid ideig Pécsett folytattam munkám, majd Kaposváron helyezkedtem el a versenyszférában mint jogász. Visszatalálva a gyökerekhez és a szívemhez közel álló Somogyhoz 2016-ban elkezdtem a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán is tanítani, mivel tagja vagyok annak Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának. Jelenleg tanított tárgyaim a gazdasági-és kereskedelmi jog, Pénzügytan, Hitelintézeti számvitel és a Banküzemtan. Nem áll tőlem távol a tanulás sem, ezért jelenleg is tanulok gazdasági-és vidékfejlesztő agrármérnöknek.

  1. január elseje óta ért az a megtiszteltetés, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjeként dolgozhatok Ságvár, Som, Nyim településekért, így a nyimi polgárokért.

Azóta próbálok megismerkedni e gyönyörű vidékkel, mivel gyakorlott túrázóként, természetjáróként kedvelem a természethez közelebb álló vidék hangulatát. Hivatali feladataim ellátása során a jogászi hivatás etikai, erkölcsi elvei által vezérelve próbálom szolgálni a közösségeket és a közérdeket a feladatok, a munka minden szépségével és nehézségével. Bízom benne, hogy az új kihívásokat sikeresen tudom venni munkatársaim segítségével, akiknek ezúton is hálás szívvel köszönöm szorgalmukat, munkájukat és segítségüket.

Az itt eddig eltöltött idő alatt kialakult meggyőződéssel határos véleményem szerint mind Nyim, mind a két társtelepülés fejlődése előremutató, jövője pedig bíztató, amiért szívesen dolgozom én magam is.