Elfogadták a 2016. évi költségvetést Nyimben

Posted on Updated on

Kedves Nyimiek!

Elfogadásra került mind a Társulás,mind a község 2016. évi költségvetése. Sarkalatos pontjai a Ságvár- Som-Nyim társulásában fenntartott Bóbita óvoda és bölcsőde költségvetésének elfogadása.

Örvendetes hír, hogy a közös óvodánk nagy fejlesztések előtt áll. Megújul a konyha, korszerűbb, és gazdaságosabb fűtési rendszerrel üzemel a jövőben, a meglévő csoportszobák padlóburkolatának cseréje, festése is időszerűvé vált.

Szintén örömteli hír, hogy a megnövekedett gyermeklétszám miatt egy újabb csoportszoba is kialakításra fog kerülni.

Döntöttünk a 2016/2017. évi bölcsődei/óvodai beíratási időpontról is, ami idén május 2-3.-ára esik, valamint meghatároztuk az intézmény nyári zárva tartási szünetét is. A zárva tartás 2016. augusztus 8-augusztus 31-ig terjedő napokat érinti.

A szünet előtti utolsó nevelési nap: augusztus 05., a zárva tartás utáni első nevelési nap pedig: szeptember 01. csütörtök, amikor már a konyha is üzemel.

Közös elhatározásként ingyenessé tettük a Szociális gondozást.

Egyúttal mindenkit arra bíztatok, hogyha egészségi állapota, vagy szép kora miatt szüksége van segítségre a ház körül, illetve a mindennapi teendői elvégzésében, bátran jelezze azt felénk.

 

Községünk költségvetése továbbra is szűkös és nagyon megfontolt gazdálkodást követel. Ennek ellenére fejlesztési céljainkról nem mondtunk le.

Közösen együttműködve minden civilszervezettel tervezzük a fejlesztések megvalósítását. Tovább folytatjuk a megkezdett közmunka programokat és hamarosan elindítjuk a falugondnoki szolgálatot is.

Baráti üdvözlettel:

Pistár Péter

Polgármester