Felhívás házszámtáblák kihelyezésére

Posted on Updated on

Nyim község több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla hiánya, vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját.

Kérjük a lakosságot, hogy házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek!