Képviselő-testületi hírek

Posted on Updated on

A Képviselő-testület 2019 márciusában 2 testületi ülést tartott.

A 2019. március 7-i rendkívüli ülés 1. és 2. napirendi pontjában a képviselők az önkormányzat meghibásodott traktorja helyett szükséges mezőgazdasági munkagép megvásárlásáról döntöttek. Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében három árajánlatot kértek be, majd ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel való szerződéskötésről döntöttek. Az ehhez szükséges összeg nem áll a költségvetésben rendelkezésre, így a vásárlás zárt végű lízing keretében történik. Az ügylet adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

A 3. napirendi pontban a képviselő-testület a „nyimi központi park zöldfelületének rendezése” című projekt keretében megvalósuló fejlesztések céljára beérkezett árajánlatok elbírálásáról és a vállalkozói szerződések megkötéséről döntöttek. A Balatoni Fejlesztési Tanács döntése értelmében az önkormányzat 4.667.094.-Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyhez 10 % önerő biztosítása szükséges.

Az építési tevékenységek megvalósítására 3 árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Kővágó-Ép Kft. tette. A projekt keretében megvalósuló növényültetési tevékenység ellátására szintén 3 ajánlatot kértünk, a legkedvezőbb Papp Gergely János egyéni vállalkozótól érkezett. A képviselő-testület a fenti tevékenységekre a legkedvezőbb ajánlatot benyújtókkal kötött vállalkozási szerződést.

A 2019. március 28-án megtartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület a LEADER HACS által kiírt, „A helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása” című projekt keretében pályázat benyújtásáról döntött. A már meglévő biomasszával működő kazánhoz kapcsolódó fejlesztésekre maximum 10 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 85 %-a. A testület vállalta, hogy a támogatás elnyerése esetén a fejlesztést megvalósítja, és a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja.

 

Budainé Vajk Ildikó jegyző