Pályázati felhívás

Posted on Updated on

Nyim Község Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Nyim, Fő utca 28. szám alatti, 52 m2 nagyságú italbolt helyiségének határozatlan időre történő bérbe adására. A helyiségbérlet berendezésre nem vonatkozik. A pályázatában meg kell adnia, milyen fejlesztési elképzelései vannak az italbolt működtetésére vonatkozóan.

Az üzlet nyitvatartási idejének illeszkednie kell a települési igényekhez.

A helyiségbérlet tervezett, kezdő időpontja: 2017. április 1.

A minimálisan ajánlható bérleti díj 30.000.-Ft, és 3 havi kaució előzetes biztosítása szükséges.

A pályázatokat zárt borítékban 2017. március 24. napjáig a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy március 24-én a munkaidő végéig, 13 óráig beérkezzen) lehet benyújtani. A borítékok bontására 2017. március 27-én kerül sor. Azonos ajánlati összeg esetén a döntés sorsolás útján történik. A szerződéskötés napja 2017. március 28.

Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Nyim Község Önkormányzata