Református egyház

  • Ságvári Református Egyházközség Nyimi Leányegyháza

8612 Nyim, Fő utca 39.

Lelkészi Hivatal

8600 Siófok, Asztalos utca 77/b

84/323-430; 30/335-8707

Szeretett községünkben maroknyian élnek református felekezetűek; a gyülekezeti közösség is csupán néhány fő.

Leányegyházközségünk a kezdetektől* fogva a szomszédos település, Ságvár fiókegyháza (filiája)**.

* a jelenleg ismert, legkorábbi dokumentum szerint a nyimi református közösség 1819-ben már leányegyházközségként Ságvárhoz tartozott

** önálló istentiszteleti hely ugyan, de a lelkipásztori gondozás és igazgatás tekintetében valamely anyaegyházközséghez van csatolva; emiatt nem jogi személy és így önálló presbitériummal, pénzgazdálkodással nem rendelkezik. (http://www.reformatus.hu/data/documents/2016/01 /22/1994.evi_II._2015._I.__ALKOTMANY.pdf)

Lelkipásztor:

Bozsoki-Sólyom János helyettes lelkész

(elérhetőségei: lásd fent!)

Gondnok:

Dancs Ferenc

8654 Ságvár, Kis utca 3/a

30/631-7494

Helyi presbiter (házaspár):

Alföldy Zsolt és Alföldyné Mikó Irén

8612 Nyim, Fő utca 45.

84/380-426

Istentiszteletek rendje:

Minden hónap utolsó vasárnapján, illetve egyházi ünnepek első napján, 1400 órai kezdettel.

Leányegyházközségünk aktuális hírei, alkalmai nyomon követhetőek a ságvári református gyülekezet Facebook oldalán.

A XVI. század elején-közepén a Balaton vidékén is megjelent a reformáció. Előbb a lutheránus, majd a kálvinista vallásgyakorlat. Nincs róla írásos adat, hogy Nyimben mikor alapították meg a református gyülekezetet. 1819 januárjából származik az a tanítói díjlevél, amely a nyimi református egyházközséget Filialis Eklésia-nak említi. Az aláírók között szerepel Csitsvay Vasas András esperes, ságvári prédikátor. Ekkor Nyim, mint Ságvár leányegyháza szerepel. Hogy ez mióta van így, arról nincs ismeretünk. A leányegyházi státusz azt jelenti, hogy Nyimben nincs önálló presbitérium, pénztár és pecsét. Jelenleg a nyimi gyülekezetet 1 fő képviseli a ságvári presbitériumban, mint presbiter; 1 fő pedig mint, pótpresbiter. A nyimi gyülekezetben a lelkészi szolgálatot a mindenkori ságvári lelkipásztor végzi. Az egyházközség ügyeit ő, és a ságvári gondnok, illetve presbitérium intézi. A nyimi református templom fenntartása, felügyelete, gondozása szintén az ő hatáskörük, feladatuk. A Nyimből befolyó jövedelmek (az egyháztagok által fizetett Egyházfenntartói Járulék; az általuk befizetett perselypénz, adományok; az egykori református iskola után kapott állami járadék) a ságvári pénztárba kerülnek befizetésre, könyvelésre; viszont a nyimi református egyházközséget érintő minden kiadás a ságvári pénztárat terheli. A kapcsolatok az elmúlt években szorosabbá váltak. A gondnok javaslatára a nyári szünet utáni első presbitergyűlés mindig a nyimi templomban van megtartva. Ebből mára hagyomány lett. Volt már Nyimben Kálvin-ünnepség, a nagy egyházreformer születésének 500. évfordulója kapcsán. A balatonkiliti és a ságvári gyülekezet a nyimiekkel közösen családi napot szokott szervezni a nyár első hónapjában. A balatonkiliti gyülekezet jóvoltából évről-évre visszatérő vendég a szentendrei Kecskés-együttes, aki ingyenes, színvonalas, középkori és régizenei koncertet tart a nyár közepén a nyimi templomban, amely mindig az első állomása a három részből álló mini- koncertsorozatuknak.  Gyülekezeti alkalom legközelebb karácsonykor lesz Nyimben: december 25-én, vasárnap 14:00-tól karácsony napi ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz a református templomban, ahová a nyimi református közösség szeretettel hív és vár mindenkit!