A fűtési támogatást december 10-ig kérhető

Posted on

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete alapján pénzbeli ellátásként fűtési támogatást nyújt annak a Nyim község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek:

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.
  • A fűtési támogatás iránti kérelmet tárgyév október 1-től március 15-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. 2021. évben történő kifizetéshez december 10. (péntek) napjáig nyújtható be a kérelem.  Egy évben csak egyszer igényelhető a támogatás. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.
  • A fűtési támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás összege a kérelmet benyújtók számától függően ingatlanonként maximum 30 000 forint.

Nem részesülhet fűtési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti támogatásban fűtési célú közüzemi díjtartozásra, vagy tüzelőanyag vásárlásra hivatkozva, aki rendszeres lakásfenntartási támogatásban részesül a gázfogyasztási díj tekintetében, illetve aki a tárgyévben szociális tűzifa támogatásban részesült.

A fűtési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

A támogatásra A jogosult a támogatás iránti igényét 2021. év december 10. napjáig nyújthatja be a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon. Az igénylőlapok felvehetők, és kitöltve leadhatók az önkormányzati irodán is Babodiné Csik Beátánál. A kérelemhez mellékelni kell a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya másolatát, valamint a rendszeresített formanyomtatványon meghatározott feltételeket. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek.