Rendeletek

NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTÁRBA FELTÖLTÖTT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 

IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

Magyar Közlöny 2020. 39. szám A veszélyhelyzet kihirdetéséről

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról 


Melléklet


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018 (XII.6.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (VII.15.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (IV.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (VII.17.) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólNyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete Nyim Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 (X.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek és a bizottsági elnöknek járó tiszteletdíjakról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 (VIII.13.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.13.) önkormányzati rendelete Nyim Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról


 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról vonatkozó szabályokról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013 (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterület használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák, szabályozásáról


Nyim Község Önkormányzatának 10/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013 (IX.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012 (IX.22.) önkormányzati rendelete “Nyim Község Díszpolgára”, és “Nyimért” kitüntető cím adományozására


Nyim Község Önkormányzata 11/2011.(IV.14.) sz. rendeletea letelepedési támogatásról.


Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (XI. 22.) önkormányzati rendelete az “állattartás szabályozásáról”


Nyim Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról 


Nyim Község Önkormányzata 14/2002.(XII.06.) sz. rendelete a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról


Nyim Község Önkormányzata 10/2002.(XII.06.) sz. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


Nyim Község Önkormányzata 7/2000.(IV.05.) sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről