A házszámtáblák fontosságáról

Posted on Updated on

Nyim község több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem kellőképpen látható feltüntetése miatt.

Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem kerültek kihelyezésre.

A kialakult állapotok megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató munkáját.

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IX.24.) számú, a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapításról szabályairól szóló önkormányzati rendelet  14.§ (2) bekezdése szerint a házszámtáblát a ház falára, az utcára jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

A kötelezettség elmulasztójával szemben közigazgatási bírság szabható ki, a hivatkozott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

 

Kérjük a Nyimben  ingatlannak rendelkező tulajdonosokat,ellenőrizzék a házszámtáblák meglétét,és szükség esetén gondoskodjanak annak pótlásáról!