Az összefogás ereje

Posted on

Tisztelt Nyimi Lakosok!

Lassan az első hónap végéhez érünk. Az új év új lendületet kell, hogy adjon. Mindenki kitűzte az idei célokat, meghatározta az elvégzendő feladatokat.

Ezt tettük mi is az Önkormányzatnál.

Jelentős beruházások, és változások várhatóak a település életében, amelyekről egyrészről folyamatos tájékoztatást kaphatnak a Hírlevelekből és az Önkormányzat hivatalos Facebook oldalról, (https://www.facebook.com/nyimkozsegonkormanyzat/) valamint a weboldalról, (www.nyim.hu), illetve a hirdetőtáblákon keresztül.

Itt jegyezném meg, érdemes regisztrálni a Hírlevélre, hogy mindenki jól értesült legyen, és naprakész, friss információkhoz juthasson a falu életéről.

A regisztráció emailben tehető meg a email címen, vagy munkaidőben jelezhetik igényüket az Önkormányzati Hivatalban.

A fenti kommunikációs csatornákon túl az utcát járva gyakorlatban is tapasztalni fogja mindenki a változásokat.

Elkészült az idei programtervünk is. Az ebben szereplő eseményeken való részvételre buzdítok mindenkit! Akkor tudunk igazi közösségé kovácsolódni, ha minél többen részt veszünk ezeken a rendezvényeken!

Az önkormányzat és a civil szervezetek azért dolgoznak, hogy ezek a rendezvények sikeresek legyenek, és elsősorban a falu lakosságát szólítsák meg.

 Kérem a civil szervezeteket, hogy az idén is segítsék egymás, és az Önkormányzat munkáját. A közös munka összekovácsol bennünket, hiszen magunkért, családunkért és a közösségért vállaljuk ezeket az önkéntes feladatokat. Sokkal hatékonyabbak vagyunk, ha kiegészítjük egymást, és így mindenkire kevesebb teher hárul.

 

Jó egészséget és sikeres újévet kívánok Mindenkinek!

Barátsággal:

Pistár Péter

polgármester