Időskorúak támogatása

Posted on Updated on

Tisztelt Lakosság!

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 12/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete alapján az idei évben

  1. július 1. és augusztus 31-e között IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA igényelhető az alábbi feltételek alapján:

nyimi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező,

65. életévét betöltött lakos,

– akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot. A támogatás összege 20 000 forint.

– A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.

Az időskorúak támogatása iránti kérelmeket csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja.

A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik! A támogatás iránti kérelmeket a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8654 Ságvár, Fő utca 16.) lehet benyújtani 2021. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban.

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető az a www.sagvar.hu honlapon, a Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint Nyim Község Önkormányzata irodájában (Nyim, Fő utca 65.) munkaidőben 08:00-12:00 óráig. Segítséget és felvilágosítást itt is kaphatnak. A települési támogatásokról szóló helyi rendelet a www.njt.hu honlapon megismerhető.

További kérdés esetén forduljanak a Hivatal ügyfélszolgálatához.