Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatban

Posted on

A témában előzőleg megjelent az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos tájékoztatást az alábbiakkal egészítem ki:
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 2021. december 1-jével módosította a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt és törvényi felhatalmazás útján időkorlát nélkül ismételten a képviselő-testület hatáskörébe utalta a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását.

A fentiek alapján a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló rendeleteiket, mivel azok a 2021. november 30-ig hatályos, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján kerültek megalkotásra.
A rendeletek megalkotásáról és hatályba lépéséről tájékoztatni fogjuk Önöket, addig kérjük az avar és kerti hulladék égetésének mellőzését.

Kérem a fentik szíves tudomásulvételét és betartását!
2021. december 2.

 

Budainé Vajk Ildikó jegyző