Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

Posted on

A Kormány a 2018. július 27. napján meghozott Kormányhatározatával szabályozta a rezsicsökkentés során megállapított 12.000.-Ft igénylésének szabályait, mely alapján háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be az önkormányzatnál, 2018. október 15. napjáig.  A határidő elmulasztása jogvesztő! Az igénylőnek az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Nem nyújthat be támogatás iránti igényt az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült!

Ezt a beadott kérelem alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. Amennyiben valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, ellene szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezhető. Ha a kérelmező jogosult a támogatásra, az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mely igazolja az igényjogosultságot. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kiválasztott vállalkozásnál vehető át, meghatározott határidőn belül a megállapított fűtőanyag.  Tekintettel a szankciókra, kérjük, hogy feltétlenül csak olyan háztartás nyújtson be támogatást, amely vezetékes gáz bekötéssel nem rendelkezik! A vállalkozás kiválasztására az igények ismeretében kerülhet sor, ezért az átvétel idejéről és helyéről csak az igényfelmérést követően fogunk tudni tájékoztatást adni.

Az igénylőlapok felvehetők, és kitöltve leadhatók a Nyimi Hivatalban is Babodiné Csik Beátánál.