Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Posted on

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozó („A” típusú), illetve a („B” típusú) pályázati kiírás, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók részére elérhető a típusra kattintva.

Személyes felvilágosítás a Nyimi Polgármesteri Hivatalban, valamint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető munkaidőben.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat fenti elektronikus felületen történő rögzítésének és a kinyomtatott adatlap önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

  1. november 6.