December 01-től módosulnak a avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályai

Posted on Updated on

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 189. §-a 2021. december 1-jei hatállyal kiegészítette a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdését, amely ismételten, időkorlát nélkül az önkormányzatok hatáskörébe utalta a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását.
A fenti szabályozással párhuzamosan hatályát vesztette azt a korm.rendeletet, amely a veszélyhelyzet idejére, átmenetileg az önkormányzatok hatáskörébe utalta a fenti szabályok
megállapítását.
A képviselő-testület a fenti jogszabályváltozások folytán, a fenti törvényi felhatalmazás alapján megalkotta az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 21/2021. (XII. 3.) önkormányzati
rendeletét.

Nyim belterületén 2021. december 1-jétől az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése az alábbi időpontokban engedélyezett:

munkanapokon, valamint ünnepnap kivételével

szombaton 16.00 – 19.00-ig!

A fentiekben megjelölt időszakon kívül az avar és kerti
hulladék szabadtéri égetése belterületen TILOS!
A részletszabályok a vonatkozó önkormányzati rendeletben megismerhetők az alábbi elérhetőségen: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/542801

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
A fenti jogszabályi rendelkezés megszegőivel szemben – vagyis aki nem a helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján jár el – az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Budainé Vajk Ildikó jegyző