Figyeljünk a temetők rendjére is!

Posted on

Ebben a vészterhes időszakban, amikor az elmúlás gondolata szinte rátelepszik a mindennapjainkra, elengedhetetlen, hogy gondoljunk azokra is, akik már távoztak közülünk. Emlékeik ápolása nem csak szívünkben fontos, sírhelyeik rendbetétele, gondozása legalább ennyire. A „maradj otthon mozgalom” nem támogatja a csoportosulást, de ez természetesen senkit sem gátol, és gátolhat abban, hogy kötelességeinek eleget tegyen a temetőben, a megfelelő óvintézkedéseket betartva. A temető rendjét, szabályait Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete szabályozza. A 31.§ szerint a köztemető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó gondoskodik.

A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata. Sajnos még a mai napig találhatók a szél által elhordva a novemberi Mindenszentekről maradt mécsesekből, művirágokból is. Néhányan a sírok gondozását is meglehetősen elhanyagolják. Akik viszont gyakran ellátogatnak ide, árvácskákat ültettek, ők tapasztalhatták, hogy „éjjeli vendégek” dézsmálták meg a virágokat.

Ezt elkerülendően, lehetőleg csukjuk a temető kapuit, hogy az őzek ne tudjanak a temetőben garázdálkodni. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a temetőnél található hulladéktárolót kizárólag a temetőben termelődő hulladék tárolására használják!

Figyeljünk oda, és ügyeljünk a szabályok betartására, hogy elhunyt szeretteink méltó helyen nyugodhassanak!