Nyimbe látogat a Virágos Magyarországért verseny zsűrije

Posted on Updated on

Kedves nyimi lakosok és ingatlantulajdonosok! Évek óta készülünk rá, hogy településünket benevezzük a Virágos Magyarország települési versenyre. A verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a természeti és az épített örökség megőrzése és gyarapítása.

Mint az a verseny meghatározott céljaiból is kiderül, nem csupán az Önkormányzat által fenntartott közterületek jelentik a fő célpontot az értékelés során, hanem a településkép kialakítása, amelyben természetesen a magán ingatlanok megjelenése is kiemelkedő szerepet játszik. Külön hálásak vagyunk mindazoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik rendben tartják ingatlanjaikat, ingatlanok előtti közterületeinket, gondozzák, ápolják zöldfelületeiket, virágossá, rendezetté, esztétikussá téve ezzel a környezetünket, emelve ezzel a Nyimről kialakuló véleményt. Büszkék vagyunk rá, hogy a hozzánk betérő látogatók, vendégek, a környékbeli településen élők egyre inkább

különleges ékszerdobozként gondolnak településünkre.  Felnéznek ránk, bármennyire is kicsi közösség vagyunk, de ebben a kicsi közösségben akkora erő lakozik, hogy hegyeket tudunk megmozgatni. Vigyázzunk ezekre a kincseinkre!

Egyúttal felhívással élnénk mindazon ingatlantulajdonosok felé, akik ingatlankarbantartási kötelezettségeiket elmulasztották az elmúlt évek során, és mind az ingatlanok előtti, árkokat, közterületeket saját ingatlanjaikat hagyták elgazosodni, hogy ha nem is szeretnének részesei lenni ennek a csodának, amit a közösség ereje ad, legalább a törvényi kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Kérjük, hogy legalább legyenek tisztelettel mindazok felé, akik számára fontos a településünk megítélése, akik számára fontos a környezetünk rendezettsége és ezért sokat is tesznek, ennek érdekében munkálkodnak. A Virágos Magyarország verseny kapcsán hamarosan szakmai zsűri érkezik településünkre, és igazán felemelő élmény lenne úgy körbejárni utcáinkat, hogy büszkék lehessünk rá, hogy az itt élő lakosság számára fontos megőrizni a természeti szépségeinket, rendezett környezetünket.