Pályázati felhívás élelmiszer üzlet és/vagy italbolt bérbeadására

Posted on

Nyim Község Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Nyim, Fő utca 28. szám alatti, 52 m2 nagyságú élelmiszer üzlet ÉS/VAGY italbolt helyiségeinek határozatlan időre történő bérbe adására.

A helyiségbérlet berendezésre nem vonatkozik.

A pályázatában meg kell adnia, hogy milyen elképzelései vannak a bolt üzemeltetésére, a lakosság minőségi kiszolgálására, illetve hogy milyen új szolgáltatásokat tervez beindítani. Milyen fejlesztési elképzelései vannak az italbolt működtetésére vonatkozóan.

Az üzlet nyitvatartási idejének illeszkednie kell a települési igényekhez.

A helyiségbérlet tervezett, kezdő időpontja: 2017. július 15.

A minimálisan ajánlható bérleti díj a két helyiségre együttesen 30.000.-Ft, és 3 havi kaució előzetes biztosítása szükséges.

 A két üzlet üzemeltetését az önkormányzat egy bérlővel kívánja megoldani.

A pályázatok beadására 2017. július 11. 8:00 óra – 2017. július 13. 12:00 óra között van lehetőség.

A pályázatokat zárt borítékban 2017. július 13. 12:00 óráig a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy július 13-ig beérkezzen) lehet benyújtani. A borítékok bontására és a pályázatok elbírálására 2017. július 13. napján 13:00 órakor kerül sor az önkormányzat hivatalos helyiségében. Azonos ajánlati összeg esetén egykörös licitálás történik. Amennyiben az ajánlati összegek a licitálást követően egyezést mutatnak, úgy a pályázat beérkezési ideje dönt. A szerződéskötés napja 2017. július 14.

Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Nyim Község Önkormányzata