Parlagfű mentesítés

Posted on Updated on

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a tulajdonos köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot fenntartani. E határidő letelte után a védekezések ellenőrzését lakott területen a jegyző, külterületen a Kaposvári Járási Hivatal végzi. A kötelezettség elmulasztása esetén a Hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni, közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés teljes összegét az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni. Emellett a Hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15.000.-Ft-tól 5.000.000.-Ft-ig terjedhet.

A bírságot adók módjára kell behajtani. Kérem a fentiek tudomásul vételét és betartását!

Budainé Vajk Ildikó jegyző