Tájékoztató az avar és kerti hulladék szabadtéri égetés szabályairól

Posted on

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az avar és kerti hulladék szabadtéri égetését Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet szerint az égetés munkanapon, valamint ünnepnap kivételével szombaton 16.00 –19.00-ig végezhető, abban az esetben, ha más újrahasznosítási lehetőség nem áll rendelkezésre. A szabályozás kitér arra is, hogy az égetés csak állandó felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető.

Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, az épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, emberi egészséget, természeti és épített környezetet ne veszélyeztessen, kárt ne okozzon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladék 

hulladéknak minősülő anyagot. Az égetést az engedélyezett időszakban sem lehet végrehajtani viharos szeles, vagy ködös időben, vagy ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el. A rendeletben foglalt kötelezettségek megszegése a közösségi együttélés szabályai megsértésének minősül, jogkövetkezményeit az erről szóló rendelet szabályozza. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a Siókom Nonprofit Kft. által áprilistól havonta kerül sor a zöldhulladék elszállítására, ezért kérjük Önöket, éljenek a lehetőséggel! Valamint próbáljuk előnyben részesíteni a komposztálást is! Mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy a lehető legkevesebb káros anyagot juttassunk a levegőbe, és szomszédjainkat, lakótársainkat is tartsuk tiszteletben! Csak ekkor várhatunk el hasonló bánásmódot.

Figyeljünk Egymásra!