2023. március 1. és március 31-e között igényelhető az IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA

Posted on Updated on

Tisztelt Lakosság!
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 12/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete alapján az idei évben
2023. március 1. és március 31-e között
IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA igényelhető az alábbi feltételek alapján:
– nyimi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
–  65. életévét betöltött lakos,
–  akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.
–  A támogatás összege 20 000 forint.
– A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.
Az időskorúak támogatása iránti kérelmeket csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik!
A támogatás iránti kérelmeket a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8654 Ságvár, Fő utca 16.) lehet benyújtani 2023. március 1. és március 31. közötti időszakban.
A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető az a www.sagvar.hu honlapon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális menüpontban, valamint a Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint Nyim Község Önkormányzata irodájában (Nyim, Fő utca 65.).
A települési támogatásokról szóló helyi rendelet a www.or.njt.hu honlapon megismerhető.
További kérdés esetén forduljanak Hivatalunk ügyfélszolgálatához!
Ságvár, 2023. február 28.

Budainé Vajk Ildikó jegyző

Letölthető tájékoztató

Letölthető kérelem