Ciklusbeszámoló

Posted on

Kedves Nyimiek!

Itt az idő, hogy számot vessünk a 2014 – 2019 közötti önkormányzati ciklus tapasztalatairól. De mindenekelőtt, szeretném megköszönni magam és a képviselő- testület tagjai nevében először is a bizalmat, másodsorban pedig az elmúlt öt év erkölcsi és sokszor, a közös fizikai munkában megnyilvánuló támogatását a falu lakosságának.

Magam részéről, az elmúlt öt év legértékesebb vívmányának a falunk közösségének erősödését érzem. Persze sokat fejlesztettünk, de a külsőségeknél sokkal fontosabb, hogy jobban odafigyelünk egymásra és környezetünkre.

Még mielőtt rátérnénk a konkrét értékelésre, néhány alapvetés arról, hogy a jelenlegi testület milyen elvek mentén hozta meg döntéseit. Elsőként azt tartottuk szem előtt, hogy mi szolgálja a településen élők többségének érdekeit. Itt fontos kiemelni a többség szerepét! Sajnos nem tudunk mindenkinek egy időben jót tenni, de a döntéseket adott időpillanatban bizony meg kell hozni. Az elmúlt időszakra és a jövőre vonatkozóan is el tudom mondani, hogy a közösség szempontjából elfogadhatatlan a „Nekem ne mondja meg senki” hozzáállás, se kóborló kutya, se szennyvíz, se gazos- parlagfüves telek, se eldobált szemét, vagy épp megrongált játszótér vonatkozásában! Arra kérek mindenkit, hogy az önkormányzati felszólítások és büntetések mellett, a közösség jó szándékú tagjai figyelmeztessék a beilleszkedni nem tudó, vagy nem akaró, pökhendi hozzáállású embereket az együttélés szabályaira.

A másik rendező elv, a cselekvő, önmagáért tenni akaró egyén és közösség elve. Ez azt jelenti, hogy magunkért mi tehetünk a legtöbbet. (Segíts magadon, az Isten is megsegít!) Nem háríthatjuk át a felelősséget másra, vagy külső tényezőkre. Persze, vannak nehezítő körülmények, de az, hogy milyen a közösségünk, rend van- e az utcákon, az csak rajtunk múlik, és nem pénz, vagy politikai hovatartozás függvénye. Természetesen, azt is tudjuk, ha nem kézi kaszával kell a rendet fenntartani, hanem géppel, az sokat segít.

A harmadik dolog pedig az, hogy nem a település mérete számít, hanem, hogy hiszünk- e magunkban, megbízunk- e a szomszédunkban? Ha, ez az egymásba vetett HIT a mozgatórugója cselekedeteinknek, hegyeket tudunk megmozgatni egyénileg és közösségként is. Ennek ékes példája a 2019-es Nemzeti Regatta, ahol Nyim 50 település közül az első helyezést tudta elérni.

Mi történt az elmúlt öt évben?

Ha erről a nyimieket kérdeztem, akkor volt nagyon sok jó, de persze előfordult kritika is. A dicséretet és az építő jellegű kritikát szívesen fogadjuk, mert ez mozdítja elő a közösség anyagi és erkölcsi fejlődését.

Kijelenthetem, hogy önkormányzati testületünk tagjai – a civil szervezetekkel és támogatókkal kiegészülve- komoly erőfeszítéseket tettek a faluért az elmúlt öt évben.  Ezúton is köszönöm mindenki munkáját!

 A testület tagjai:

Pistár Péter – polgármester

Pappné Babodi Tímea – alpolgármester

Kanalas Zoltán – képviselő

Czunf Tibor – képviselő

Weifenbach Károly – képviselő

Soha nem látott mennyiségű programon vehettünk részt, ahol a cél mindig a minél magasabb színvonal elérése volt. Ezek a rendezvények segítettek bennünket abban, hogy egyre erősebb lett a Nyimben élők közössége. Elértük, hogy a nagyobb rendezvényeknek már kicsi lett a Kultúrház, ezért ennek bővítését, átalakítását tervezzük a jövőben.

A teljesség igénye nélkül néhány rendezvény az elmúlt évekből: A minden évben szokásos és nagy sikerű Farsang, Nőnapi bál, Férfinap, Falunap, Idősek napja, Véradás, és megünnepeltük az állami ünnepeinket is. Minden évben megrendeztük a Faluszépítő Egyesülettel a „Falutakarítást”. Pályázat keretén belül táncházakat és népzenei előadásokat láthattunk.

Az Önkormányzat létrehozta hivatalos web- és facebook oldalát. A közmunka- programban sok családnak biztosítottunk a jobb munkahely megtalálásáig biztos megélhetést, amiért belügyminiszteri dicséretben is részesült a település. A közmunkaprogram keretén belül PLC vezérelt öntözőrendszerrel ellátott fóliasátrakat építettünk, ami kiegészült egy hűtőházzal és raktárral. Belülről felújítottuk rendelőt és önerőből az irodát. Falugondnoki szolgálatot indítottunk, ami sok rászorulónak ad plusz segítséget. A Petőfi és Rákóczi utcák szőlőhegyre vezető része is szilárd burkolatot kapott ebben az önkormányzati ciklusban. Belülről megújult a Kultúrház. Vadonatúj feldolgozókonyhát hoztunk létre. A ravatalozó és a temető is méltó képet mutat már, melynek keretében a keresztet is sikerült felújítani.  Megújult a katolikus templom is.

A Büszkeségpont – 1956-os szobor állítása kapcsán folyamatosan megszépül a patak melletti terület is Sikerült a kőhidat (igaz, hogy egy katasztrófa következtében) helyreállítani, és a régi fahidunkat újra cserélni.

Az egyesületekkel (Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, Nyimi Faluszépítő Egyesület, Lovas és Kutyás Terápiás Egyesület) nemcsak a rendezvények során tudtunk együttműködni, de egymást kiegészítve a falufejlesztésben is jelentős részt vállaltak. Ilyen volt a játszótér megújítása, fásítás, Szent István tér és Rózsakert rendbetétele és kibővítése, Petanque pálya kialakítása.

Néhány terv a jövőre vonatkozóan:

Továbbra is égető probléma a csapadékvíz- elvezetés, amire megoldást kell találnunk. A belterületi utak állapotán is javítanunk kell. A temető, ravatalozó kialakításán feltétlenül változtatni szükséges. A XXI. századnak megfelelően, az elnyert EU-s pályázat keretén belül hamarosan megépül a közösségi tereknél és buszmegállóknál az ingyenes WIFI. A közeljövőben a feldolgozókonyhához is megérkezik a teljes berendezés. Tervezzük egy fitneszpark és egy nagy játszótér megépítését a kihasználatlan önkormányzati területek hasznosítására annak érdekében, hogy még jobb körülményeket biztosítsunk a faluban élő családoknak.

Célom, hogy be tudjunk kapcsolódni a part menti településekhez hasonlóan a turisztikai vérkeringésbe úgy, hogy közben megőrizzük Nyim jelenlegi karakterét.

Ameddig igény van rá, fenntartjuk a falugondnoki szolgálatot, és a közmunka- programot is, mivel mindkét program nagyban segíti a település működését és szociális ellátottságát.

Mindenkinek köszönöm a figyelmet kérem, támogassa Nyim jövőbeni képviselő-testületét az elkövetkező években is.

                                                                       Barátsággal:

                                                                                                                      Pistár Péter

                                                                                                                      polgármester