Minden igénylőnek jutott szociális tűzifa

Posted on Updated on

Nyim Község Önkormányzatának képviselő- testülete 2016. szeptemberében döntött, hogy támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő pályázatra 68 m3 keménylombos tűzifára.

A Belügyminisztérium Nyim Község Önkormányzata részére Támogatói Okiratot adott ki, 838 200 forint összegben, amelyet az önkormányzat 44 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.

A támogatás mértéke 15 000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt nem kell vállalnia, de fedeznie kell a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. mely megközelítőleg további 100.000.- Ft.

Az Önkormányzat a SEFAG Zrt. által  bruttó 19 000 Ft/m3  áron kínált keménylombos tűzifát szerzett be a támogatási összegből. Fentiek alapján a támogatás teljes mértékben fedezi a kifizetendő összeget, az azt meghaladó 2 200 forintot  várhatóan vissza kell fizetni.

Nyim Község Önkormányzatának szociális tűzifa támogatásról szóló helyi rendelete értelmében háztartásonként  egy igénylőnek legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

A Támogatói Okirat rögzíti továbbá, hogy február 15-ig a jogosultaknak meg kell kapniuk a tüzelőanyagot, annak átvételét pedig aláírásukkal átvételi elismervényen kötelesek igazolni.