Tájékoztató helyi jogszabályváltozásról

Posted on

A Nyimi Hírlevél februári számában Budainé Vajk Ildikó Jegyző Asszonyt tájékoztatta a lakosságot a helyi jogszabályváltozásokról. 

Budainé Vajk Ildikó jegyző:  A lakosságot alapvetően két helyi jogszabályváltozás érinti, az első a Szociális igazgatásról szóló rendelet: A képviselő-testület a 2017. január 18-i ülésén megalkotta a szociális ellátásokról szóló 1/2017. (I. 18.) önkormányzati rendeletét, egyúttal hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokat szabályozó korábbi rendelkezéseit.

Az új rendeletben a következő ellátásokat szabályozta a testület:

Az Önkormányzat települési támogatásként az alábbi ellátásokat nyújtja: rendszeres lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyógyszertámogatás, iskolakezdési támogatás, szociális ösztöndíj támogatás.

Rendkívüli települési támogatásként pedig az alábbi ellátásokat nyújtja: eseti támogatás, krízistámogatás, temetési támogatás, köztemetés.

A fenti támogatásokra jutó keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg. Így a támogatási igényeket a költségvetés elfogadását követően, 2017. március 1. napjától lehet benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál, a már megszokott formában, a szükséges mellékletekkel alátámasztva.

Az egyes támogatások részletszabályait a szociális rendelet tartalmazza, melynek teljes szövege elérhető a www.nyim.hu honlapon, illetve a következő elérhetőségen: http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr7eo0dt1ee6em9cj8by3bw0cc3ce8cc5bw4d

A másik helyi jogszabályváltozás az Adórendelet módosítása:  A 2016. november 23-i ülésén a képviselő-testület felülvizsgálta a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét. A testület akként döntött, hogy a kommunális adó esetében a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás esetében a nyimi lakóhellyel rendelkezők részére megállapított adókedvezmény összegét 2017. január 1-jétől 2 000 forint mértékkel csökkenti, (21.500.- Ft helyett 19.500.- Ft), így ebben az adónemben ingatlanonként befolyt adóbevétel növekszik, javítva a likviditási gondokkal küzdő Önkormányzat pénzügyi helyzetét, növelve a területfejlesztésre fordítható összeget.

Fontosnak tartom még kiemelni, az idei térítési díjak befizetésének határidejét:

március 13 – 14. (hétfő – kedd)

április 10 – 11. (hétfő – kedd)

május 11 – 12. (csütörtök – péntek)

június 12 – 13. (hétfő – kedd)

július 10 – 11. (hétfő – kedd)

augusztus 10 – 11. (csütörtök – péntek)

szeptember 11 – 12. (hétfő – kedd)

október 12 – 13. (csütörtök – péntek)

november 13 – 14. (hétfő – kedd)

december 11 – 12. (hétfő – kedd)

A pénztár hétfő– kedd, és csütörtöki napokon 8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.30 között tart nyitva.

 Szerdán és pénteken szünnapot tartunk,  kivéve május 12., augusztus 11., október 13-án (pénteken), amikor 8.00 – 12.30 -ig várjuk az ügyfeleket.