Ülésezett a képviselő-testület

Posted on

Nyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019 januárja óta két testületi ülést tartott.

A 2019. február 26-i ülésen a képviselők napirend előtt megvitatták az önkormányzat részvételével működő intézményfenntartó társulások, a közös önkormányzati hivatal működéséhez való hozzájárulás emelkedésének indokait. Az első napirendi pont keretében a jogi és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy minden képviselő és a polgármester határidőre, január 31-ig eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

A második napirendi pontban a képviselők módosították az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét, melyben az előirányzatok átcsoportosítása, a 2018. évi tényleges költségvetéshez való igazítása történt meg, a 2018. évi zárszámadás elfogadása előtt.

A harmadik napirendi pont a stabilitási törvény szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredői fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről szóló tájékoztató elfogadása volt.

A következő napirendi pont keretében az önkormányzat 2019. éves költségvetési rendelete került elfogadásra. A rendeletben 3,5 millió forint tartalék került beállításra, a hivatalnak és a társulásnak fizetendő összeg arányaiban emelkedett. Az állami normatív támogatások összege 3 %-kal nőtt. Az egyes előirányzatok között az összegek átcsoportosítására a felmerülő igények szerint év közben lehetőség van. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege 109 millió forint.

Az 5. napirendi pontban a képviselők felülvizsgálták a temetői díjak mértékét, és úgy határoztak, hogy idén a díjak mértékében nem történik módosítás. A temetői rendeletben foglalt szociális temetés lehetőségét felülvizsgálták, és úgy rendelkeztek, hogy a helyi rendeleti szabályozás a törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép Nyim községben is hatályba. Ennek várható időpontja egyelőre még nem ismert.

A hatodik napirendi pontban az önkormányzat 2019. évi munka-és rendezvényterve, a hetedik pontban a 2019. évi közbeszerzési terv került elfogadásra.

Az Egyebek napirendi pontban az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesülettel.

A 2019. március 7-én megtartott rendkívüli ülésen a képviselők a mezőgazdasági munkagép megvásárlásához kapcsolódóan hoztak döntéseket, és ezzel összefüggésben módosították az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról szóló határozatot.

A következő napirendi pontban a testület a beérkezett ajánlatok alapján kiválasztotta a nyimi központi park zöldfelületeinek rendezése című projekt keretében megvalósuló fejlesztés építési és növényültetési tevékenységeinek nyertes ajánlattevőit, és döntött a vállalkozási szerződések megkötéséről.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2019. január 23-án Ságváron együttes képviselőtestületi ülésen vett részt. Az ülésen a képviselők döntöttek a Z-Net tulajdonában lévő optikai kábelszakasz át nem adott részének megvásárlásáról, valamint a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás iránti pályázat benyújtásáról. A támogatás elnyerésével a köztisztviselők több mint tíz éve húzódó bérrendezésére kerülhet sor.

A testület ezen az ülésen fogadta el a 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

A 2019. február 26-i együttes ülésen a közös önkormányzati hivatal 2019. éves költségvetésével összefüggő döntések meghozatala megtörtént: a 2018. éves költségvetés módosítása, a 2019. éves költségvetés elfogadása, továbbá a 2019. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása is napirendre került.  A három település képviselői a térítési díjakról szóló rendeletet felülvizsgálták, és úgy határoztak, hogy 2019-ben a rendelet melléklete szerinti intézményi térítési díjakat alkalmazzák továbbra is, a díjakban változtatás nem történt.

A 2019. február 26. napján megtartott társulási tanácsi ülésen a tagok elfogadták az intézményfenntartó társulás és az óvoda 2019. évi költségvetését, és meghozták az ehhez kapcsolódó döntéseket.

Döntött a Tanács a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde általános felvételi időpontjairól: a beíratás 2019. április 24-25. 8-17 óráig történik, melyről hirdetmény jelenik meg.

Az óvoda éves zárva tartása a következők szerint alakul: 2019. augusztus 21-31. Az első nevelési és főzési nap: 2019. szeptember 2. (hétfő).

Budainé Vajk Ildikó jegyző