Ami közös, az nem másé!

Posted on Updated on

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet a magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne van a nevében, hogy „közterület”? Miért nem az önkormányzat végzi el a karbantartási és gondozási ápolási feladatokat? A közterület mai fogalma régen a közösség által használt, ezért a közösség által közösen rendben tartott területeket jelentette, amelyet leginkább a szokásjog alapján használtak, és tartottak rendben.

A közterület mai jogi fogalom, amelynek használati rendjét helyi rendeletben szabályozza a törvény, vagy helyi rendelet. Jó régen tehát természetes emberi logika és viselkedés alapján működött a rendszer, habár erre utaló egyértelmű szabályozás már szerepelt a római jogban is! A mai szabályok kialakításának nagyon egyszerű okai vannak. Azt ugyanis a világon sehol sem lehet költséghatékonyan megvalósítani, hogy egy adott terület, település teljes közösségi célokat szolgáló közterületeit egy időben, egyforma minőségben takarítani, gondozni, havat lapátolni, síkosság mentesíteni, kaszálni stb. lehessen. A költséghatékonyság alatt itt azt kell érteni, hogy ennek megvalósítására olyan emberi létszámot és technikát kellene állandóan biztosítani, aminek finanszírozása lehetetlen. Ezért alakult úgy a történelem folyamán a törvények és szabályok megalkotása, hogy ezt a nagy mennyiségű, magántulajdonok előtt lévő közterületet a tulajdonosnak kell gondozni.

A fás szárú növény tulajdonosának törvénnyel rendelt feladata

– A növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszédos telekingatlanra, valamint a közterületre kinyúló ágak-bokrok levágása, nyesése.

-Jogszabályi előírások alapján az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai tekintetében az út –és a járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása, a villanyvezetékekre nyúló ágak eltávolítása, az ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének kötelessége. (Amennyiben a közműkezelője a villanyvezetékekre lógó ágakat eltávolítja, azt az ingatlan tulajdonosának kell elszállítani a közterületről.)

Az ingatlantulajdonos köteles továbbá gondoskodni

-az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)

-a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

-a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.