Októberben a hősökre emlékezünk

Posted on Updated on

Október a megemlékezés, a nemzeti ünnepeink hónapja. Sajnos a járványhelyzet miatt nem célszerű nyilvános megemlékezéseket tartani, azonban a magyarságunk miatt fontos dátumokról feltétlenül szót kell ejtenünk. Elsőként október 6-án emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás hőseire, az Aradon kivégzett 13 honvédtábornokra, valamint gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre, akit szintén ezen a napon végeztek ki. Ifjú Ferenc József császár nem véletlenül időzítette a bécsi forradalom évfordulójára a kivégzéseket, ezzel demonstrálta, hogy birodalmában nem tűri a lázadást. Az elítéltek mind egy ügyért harcoltak, mely nem volt más, mint a szabadság. Mindannyian hittek abban, hogy a reformkor nagyjainak sikerül egy modern, új Magyarország alapjait letenni, véget vetve az országban dúló középkori feudális viszonyoknak. Az aradi vértanúk, valamint Batthyány halálával a bécsi udvar a magyarság függetlenségi törekvéseit büntette, mely által a tizennégy férfit joggal nevezhetjük nemzeti ügyünk mártírjának, kiknek nevét a történelem sosem felejti el.

Október hónap második nemzeti ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk. A szabadságharc október 23-án a budapesti diákok az egyetemről kiinduló békés tüntetésével kezdődött. Petőfi szobornál elhangzott a Nemzeti dal, illetve a 16 pontos követelés is. Ezután a Bem térre vonultak, ahol megszületett a forradalom jelképe, a középen lyukas nemzeti zászló, melyből kivágták a kommunista címert. Nagy Imre megtartotta beszédét a Parlamentnél, mellyel egy időben a Városligeten ledöntötték a Sztálin szobrot, az elnyomás szimbólumát. A felkelők elfoglalták a Bródi Sándor utcában található rádiót. A forradalom második napján tankok jelentek meg Budapest utcáin. A magyar lázadók viszont egyből szembeszálltak velük és megindították a szabadságharcot, amely november 11-én fejeződött be a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával. Kádár János ekkor mondta el rádióbeszédét, amelyben a felkelést levertnek nyilvánította. Ezzel egy időben a Népköztársaság Elnöki Tanácsa formálisan ekkor mentette fel a Nagy Imre-kormányt, s választotta meg a Kádár-kormányt. Ezúton is emlékezzünk meg az 1849. október 6-án, és 1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt hősi halottainkra és tisztelegjünk a magyar nemzet hősei előtt, kiknek nagyon sok mindent köszönhet Magyarország.