Tájékoztatás a Közmeghallgatásról

Posted on Updated on

Tisztelt Nyimi lakosok!

2020.október 21-én közmeghallgatás keretén belül adtam tájékoztatást, és folytattunk a megjelent lakosokkal párbeszédet a két – a település életét jelentősen meghatározó – fontos beruházásban és saját magunk viszonyait rendbe tevő témában, amik az alábbiak voltak:

szabályokat, meghatározza a célok eléréséhez szükséges feladatokat és azokat végrehajtja, illetve végrehajtatja. Azt is mindenkinek tudnia kell, hogy az önkormányzat maga a falu, ami saját magát „önkormányozza”. Anyagi forrásaink pedig két oldalról érkeznek:

  • Állami (normatív) finanszírozás, vagy pályázatok (Az állami finanszírozás célzott és csak a meghatározott működési célra költhető el (szociális ellátás, segélyezés, működés, óvoda és bölcsőde fenntartás, pályázott célok megvalósítása, stb.)
  • Nyimben beszedett helyi ADÓ (Ez az az adófajta, amit fejlesztésre, pályázati célok önrészének kifizetésére és nem utolsó sorban azokra az állami normatív támogatások kiegészítésére fordítunk, ami nem elegendő a kitűzött cél elérése érdekében. Ez a befolyó összeg éves szinten mindösszesen néhány millió forint, amit nagyon be kell osztani.

Ezeket azért volt fontos elmondani, mert mindeniknek tudnia kell, hogy bármilyen extra terhelés a költségvetésre nagy anyagi gondokat okoz. Ennek pótlására pedig csak helyi adó-emelésből tudunk forrást teremteni.

  1. Nyim település csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítését célzó pályázat:

Cél, hogy minél több területre találjunk valamilyen megoldást, de az már most látszik, hogy minden problémát nem tudunk megoldani 100%-ban. Még ott sem, ahol most foglalkozunk a csapadékvíz elvezetéssel. Az önkormányzat megteszi az első lépéseket, de a lakosoknak is együtt kell működnie, és a saját telkén (NEM a szomszédra rá engedve), le kell vezetnie, vagy elszivárogtatnia a csapadékvizet.

A legkritikusabb pontok: Petőfi utca (két változat kerül kidolgozásra és az érintett tulajdonosoknak, önkormányzatnak, kell választania, melyiket preferálják nyilatkozat formájában (magán telkeken lesz részben vagy egészben kialakítva). Fő utcára tervezzük a közúttal együtt az átereszek rendbetételét, és a falu elejétől a II. világháborús emlékműig az árokrendszer újraalakítását. Minden telekre biztosítani szeretnénk a murvás bejárót áteresszel. A bejáró burkolatát mindenki maga választja meg. Minden érintett tulajdonossal egyeztetünk a kivitelezés szakasza előtt a jelenleg is működő bejárókkal kapcsolatban. A Kossuth utcai, templommal szembeni árok és befolyó rendbetétele is napirenden van, valamint a Rákóczi utca (önkormányzat előtt és a játszótér melletti út), rácsos vízgyűjtő a kereszteződésben és a vízlevezetés biztosítása a patakba.

  1. Nyim Rákóczi Ferenc utca nyomvonal rendezésének megoldási lehetőségei:

Az alap probléma, hogy az út térképen nem ott van, ahol valójában használatban van, ez 66 ingatlant és több mint 70 tulajdonost érint. A jelenleg használt út több helyen magántelkeken fut és ezt tetézve még a közművek is sok helyen (víz-, villanyvezetékek) az út jelenlegi és nem a térképészeti nyomvonalát követi. Ezt kell az önkormányzatnak és a tulajdonosoknak rendeznie egymás között.

Felvázoltunk több lehetőséget, de az egyik drágább és hosszadalmasabb, mint a másik.

1.) Az út eredeti nyomvonalának visszaállítása (Az előzetes kalkulációk szerint több tízmillió forint költséggel jár az egész útszakaszra vonatkozóan) 2.) Az út térképészeti áthelyezése a jelenlegi nyomvonalára (ez a változat a jogi és földhivatali eljárások miatt évekig tarthat és a költsége is több milliós tétel) 3.) Csak az út térképészeti bal oldalának áthelyezése telekhatár-rendezéssel a jelenleg használt út bal oldalára. (ez a változat jár a jogi, földhivatalai, földmérői legalacsonyabb költséggel és a legrövidebb idővel) Ez utóbbi változat kivitelezéséhez szükséges minden tulajdonosnak a konstruktív hozzáállása. Az önkormányzat csak olyan útra tud pályázatot benyújtani, ami jogilag rendezett. Több szakaszra kell bontanunk a telekhatár rendezési eljárásokat (a teljes utcára vonatkozóan kb. 60 szerződés, földhivatali és földmérői eljárást jelent). Javasoljuk, hogy az út baloldalán érintett tulajdonosok adják át a falunak út céljára az érintett területet. Amennyiben ez nem hajlandóak megtenni, akkor más megoldást kell keresnie a falu közösségének. (vásárlás, kisajátítási eljárás). De, sajnos minden plusz költséget, állami finanszírozás híján helyi adó kivetésével lehet megoldani. Ezt mindenkinek mérlegelnie kell. (Viszonyításként a külterületen, zárt kertben a környékünkön jellemző négyzetméter ár 70-80Ft körül mozog) A szélesedő közút hosszútávon lehetőséget nyújt a útszélesítésre is, segítve a falu fejlődését. A közműveket ebben az esetben a legkisebb mértékben kell áthelyezni.

Hamarosan minden érintettnek megoldási változatokat juttatunk el, ahol kinyilatkoztathatja szándékát. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján tudjuk a következő lépéseket meghatározni. Remélem sikerült érzékeltetni, hogy mindkét téma rendkívül fontos, minden nyimi lakos számára. Közös az érdek, de közös a költség is, emiatt bízom minden érintett józan – a közös értéket teremtő és Nyimet támogató – belátásában.

Barátsággal:

                                                                                                                             Pistár Péter polgármester