Polgármesteri gondolatok október 23-a kapcsán

Posted on Updated on

Az ’56-os emlékművünk talapzatán ez a felirat található: “Mindazok emlékére, akik hittek magukban, tettek a hazáért, és a szabadságért feláldoztak mindent.”

Hősöket ünneplünk október 23-án. Példát mutatókat hitből, szabadságszeretetből és kitartásból. Az a mindösszesen tizenkét nap

1956. október 23-a és november 4-e között, az igazság pillanata volt. Ezt a forradalmat nem tervezte, nem szervezte senki. A tömegből kiváló önkéntesek, élére álltak egy olyan ügynek, amit sokan akartak, de az elnyomás és a félelem elfojtva tartott. Ezek az emberek bebizonyították, hogy az igazság vágyat egyetlen korban sem lehet sokáig elnyomni, legyen bármilyen erős az az elnyomó hatalom. A magyarság történeti létezésének súlypontja: a szabadság. A szabadság mítoszát ünnepeljük, amely öntudatot biztosít számunkra a ’48-as és az ’56-os forradalmunk emlékében. A szabadság, a nemzet önmegvalósítását szolgálja.

Hiszen ez egy nemzet természetes létformája. Ugyanakkor a nemzetnek a maga jövőjébe vetett hite miatt, éltető kenyérként van szüksége a szabadság mítoszára. A sajátos magyar függetlenségvágy a sztyeppék szilaj szabadságából is eredeztethető, ami a mai napig áthatja a kultúránkat.  Nem eszme, nem elvi képződmény, hanem valami ősi élmény, amit valószínűleg a távoli múltból hoztunk magunkkal. Legyünk büszkék hőseinkre és járjunk nyomdokaikban a mindennapok harcaiban is, így őrizve meg emléküket.

Barátsággal: Pistár Péter polgármester