Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Posted on

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-i ülésén megalkotta a 2019. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét.
A rendelet értelmében a kérelmeket 2019. október 07. napjától 2019. november 8. napjáig lehet benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.
A polgármester – átruházott hatáskörben – a kérelmeket legkésőbb 2019. december 02. napjáig bírálja el.

Tájékoztató LETÖLTÉS
Kérelem formanyomtatvány LETÖLTÉS