Önfenntartást ösztönző támogatás a nyimieknek

Posted on Updated on

Nyim Község Önkormányzata képviselő- testületének döntésének értelmében természetbeni települési támogatás nyújtható azon szociálisan rászorult személy részére, aki a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodásra alkalmas ingatlannal rendelkezik, vagy azt használja Nyim községben.

Feltételek:

*Az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.

*Egy gazdálkodásra alkalmas ingatlan tekintetében csak egy személy igényelheti a támogatást.

A támogatás az alábbi formákban nyújtható:

– gyümölcsfa csemete,

– vetőmag,

– konyhakerti növények palántái.

A támogatás iránti kérelmet az önkormányzat által meghirdetett időpontokban lehet benyújtani!

 A kérelemhez mellékelni kell:

*jövedelemigazolásokat* nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező gazdálkodásra alkalmas ingatlannal rendelkezik, vagy azt jogszerűen használja.

 A támogatás részleteiről az Önkormányzati Irodán, illetve a hirdetőtáblán tájékozódhatnak!