Büszkeségponttal gazdagodhat Nyim

Posted on Updated on

„ A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából községünk sikeresen pályázott Büszkeségpont létrehozására.

A dr. Németh Pál szobrászművész, egyetemi docens által tervezett emlékmű központi eleme az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emblematikus motívumává vált,  középen kiszakított zászló, amely nem egyszerűen beékelődik a két geometrizáló, ugyanakkor falszerű kialakítású forma közé, de egyben magyarázatává válik annak az erőnek, ami a két formát megmozdítani képes. A drapéria elrendezése a falakat szétfeszítő figura mozgását követi. A gesztus ereje – ami a magyar zászlóból kitépte a vörös csillaggal ellátott címert mint a kommunista rezsim szimbólumát-, a szobor plasztikai rendjében az üresség revelációja, a lyuk, a negatív forma plasztikai ereje, amelyet tovább fokoz, hogy szobrászi megfogalmazása magán viseli az égetés, marás, kiszakítás nyomait.

buszkesegA szobor plasztikai és anyaghasználat tekintetében is két részre bontható. A terrakottából készülő geometrizáló, szétnyíló formákra, és a közöttük megjelenő organikus jellegű bronz elemre. Előző kettő egynemű formák, amelyek a felületükön falszerű kialakítással kerülnek megvalósítására. Alsó traktusukban zárt elemek, amelyek felfele nyitódnak. A szobor téri történéseiből következtethető egykori összezárt állapotuk. A satuszerű helyzetből adódó szorításuk, sötét bordó színük, a formák felülete a megnyíló fal reprezentációját erősítik, és a bezártságból való kitörést képzetét kötik az elemekhez. Az organikus elem kialakításai dinamikus, gyakorlatilag egy térben úszó drapéria, amelynek néhány részlete és téri elrendezése utal a mindenkori forradalom szimbolikus női figurájára, aki feszíti, megnyitja és ledönti a zsarnokság, a kommunista rezsim falait. A szobor hatásrendszere a geometrikus és organikus formák kontrasztjára, statikus és dinamikus mozgásokra épít, egy olyan szobrászi szerkezetben, amely a csúcsára állított háromszög alakú befoglaló formával plasztikai kiemelést hangsúlyoz.

Az emlékmű kialakításánál az emblematikus jellegre, a jelszerűségre törekedtem, ezért igyekeztem a szobor téri, formai történéseit visszafogni és egyetlen erőteljes plasztikai kontrasztra építeni a művet– emelte ki a szobrászművész.

Az emlékmű helyszínére kijelölt tér Nyim község tervei szerint rendezés és felújítás alatt áll.

Érdemesnek tűnt úgy alakítani ezt a teret, hogy alkalmas legyen a közösségi megemlékezésre.  Az emlékművet napelemekkel működő világítási rendszer világítja meg éjszaka. A terület a térrendezés során park jelleget kap, a lehetséges helyszínek közül kikérjük a helyi lakosok véleményét is.