Ebösszeírás

Posted on

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Állatvédelmi törvény.) 42/B. §-ában foglalt kötelezettség alapján Ságvár, Som és Nyim községek közigazgatási területén

EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. napja között.

Az ebösszeírás során minden ebtartóknak az Állatvédelmi törvényben meghatározott tartalmú adatlapot kell kitöltenie és azt a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat részére eljuttatnia.

A tájékoztató és a nyomtatvány ide kattintva letölthető