Közösségfejlesztő pályázatokat nyert el Nyim

Posted on Updated on

Örömmel számolunk be róla, hogy a 2018-as évre vonatkozóan településünk két pályázatot is megnyert a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (röviden: EFOP) keretein belül.

Az egyik projekt az EFOP – 3.7.3-16 Tanulással a közösségünkért címet viseli. A humán szolgáltatások alatt olyan fejlesztő programokat értünk, melyek révén közösen építjük a település és a lakosság jövőjét. A projekt segítségével lehetőség nyílik a foglalkoztatás növelésére, illetve –  az életminőség javításával – csökkenthető az elvándorlás. Az  iskolarendszeren kívüli,  ingyenesen látogatható önképző körök, képzések, tanfolyamok, klubfoglalkozások a fiatal és idősebb korosztály számára egyaránt elérhető, minőségi, használható tudást közvetítenek. A felnőttoktatási lehetőségek megteremtésének legfőbb célja a közösség és a békés társadalmi együttélés erősítése, mindazonáltal a lehetőségek kiaknázása hosszú távon akár a magasabb bérezéssel járó jobb álláslehetőségek betöltését is lehetővé teszi.

A projekt megvalósításában két fő vesz részt, egy szakmai vezető és egy szakmai megvalósító. A felsorolt programok várhatóan áprilistól indulnak.

Tervezett tevékenységek:

  • Kert és lakáskultúra
  • Színjátszó kör és alkalmi kórus
  • Mindennapi kommunikáció, anyanyelvünk
  • Légy jól! – létvédelmi tábor a testi- lelki egészségért
  • Az elektronikus kommunikáció, alkalmazható gyakorlati tudás
  • Mindennapi ügyintézés
  • A számítógép világa, e-learning lehetőségeinek megismerése – alapismeretek bővítése
  • Komplex szociális kompetenciafejlesztés

A másik pályázat az EFOP – 1.5.2-16-2017-2006 címe: Közösen a jövőnkért – komplex program a humán szolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében.

 Ezt a projektet Siófok, Ságvár, Nagyberény és Balatonendréd  településsekkel összefogva, közös együttműködésben (konzorcium) sikerült megnyerni a településnek.

A pályázat célja a leszakadó települések felzárkóztatása, az elvándorlás csökkentése, megfelelő életminőség biztosításával a fiatalok helyben tartása, a település elöregedésének megakadályozása.

Ezen célok elérését új munkahelyek kialakításával, ingyenes  egészségügyi-, tájékoztató-, és segítő szolgáltatásokkal; ingyenes rendezvényekkel és fejlesztő programokkal segíti elő a projekt (pl. sport).

Fő tevékenységek lesznek tehát: a munkakeresésre -, munkavállalásra való felkészítés, a hiányzó szakemberek és szolgáltatások biztosítása, a közösségi terek kihasználása, kulturális programok és preventív (megelőzést elősegítő) egészségmegőrző programok szervezése, a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra helytörténetének feltárása, megismertetése.

A pályázat jelenleg a felmérési és előkészítési szakaszban van. Nyimben két fő fogja ellátni a feladatokat, esélypont-hálózati koordinátor valamint közösségszervező munkakörökben.