A képviselő– testület 2017. évi tevékenységéről

Posted on Updated on

A nyimi képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei alapján levonható több következtetés is. Nyimben áprilisig mintegy 10 képviselő-testületi ülést volt tartva, és mintegy 40 határozat született. A képviselő-testület munkája a törvény által előírt követelményeket messze túlteljesíti, hiszen a jogszabályok szerint évi 6 alkalommal szükséges összehívni a önkormányzatok képviselő-testületét, illetve 1 alkalommal kell közmeghallgatást tartani.  Eddig Nyimben két közmeghallgatás is volt már. Az ülések témái általában a naptári évhez igazodó gazdálkodási és törvényességi kötelezettségek tárgyalása körében kerültek ki, így például a költségvetést érintő határozatok születtek. Ezeken felül kiemelendő még a pályázatokhoz kapcsolódó határozatok, amelyek a település-fejlesztést célozzák elő.

Két fajsúlyos helyi téma emelendő még ki, az egyik a falugondnokság a másik pedig a helyi élelmiszerbolt és italbolt helyzete,  és az ellátás megoldása. Mindkettő esetében megszülettek a határozatok,  és rendeződött a helyzet. A közelmúltban pedig a nyimi patak hídjait érintő vis maior pályázat, és a közbeszerzés útján történő megvalósítás volt napirenden, ezen jelenleg is folyamatosan dolgozunk. Dr. Cseh Balázs aljegyző